ตั้ง อยู่ที่หมู่ 9 ต.นาเชิงคีรี มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางลึกประมาณ 10 เมตร อยู่บริเวณทางเข้าน้ำตก มีลำธารต่อจากอ่างเก็บน้ำทอดยาวจนถึงน้ำตกประมาณ 2 กม. มีน้ำไหลตลอดปี ตัวน้ำตกไม่สูงมากนัก