นายบุญส่ง ชำนาญเสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
061-684-9357

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 16,726 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ก.พ. 64ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี แชร์  
28 ธ.ค. 63รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
25 พ.ย. 63ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 แชร์  
17 ก.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม 2563 ครั้้งที่ 2 แชร์  
16 ก.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่1 ปี2563 แชร์  
26 ก.พ. 63ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 แชร์  
22 ก.ค. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แชร์  
17 มิ.ย. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 แชร์  
17 มิ.ย. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 แชร์  
17 มิ.ย. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 แชร์  
17 มิ.ย. 62 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 แชร์  
17 มิ.ย. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562 แชร์  
17 มิ.ย. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562 แชร์  
29 พ.ย. 59แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา