เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

วันที่ 18 ก.พ. 64 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
แชร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แก้ไข2 2564.pdf551.51 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.02s. 0.50MB