เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 23 ก.ย. 63 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 14 ชุด

ประกาศใช้ช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf155.67 KB
1ข้อมูลทั่วไป.xls25.50 KB
2ปกคำแถลง.xls24.50 KB
3คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง.xls33.50 KB
4คำแถลง-รายละเอียดรายรับ.xls27.50 KB
5คำแถลง-รายละเอียดรายจ่าย.xls25.00 KB
6ปกหลักการและเหตุผล.xls39.50 KB
7รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามด้าน.xls27.00 KB
8รายละเอียดหลักการและเหตุผล-แบ่งตามแผนงาน.xls40.00 KB
9รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุ.xls31.50 KB
10รายงานประมาณการรายรับ.xls41.00 KB
11รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.xls32.00 KB
121-รายงานประมาณการรายจ่าย (1).xls133.00 KB
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี-2564.docx340.88 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.02s. 0.50MB