เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564

วันที่ 15 ต.ค. 62 หมวดหมู่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA) โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
แชร์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนปปช.2562.pdf2.05 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

0.01s. 0.50MB