เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายบุญส่ง ชำนาญเสือ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

 • นายสุเทพ กลิ่นทุ่ง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

 • นายวินัย ทองทุ่ง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

 • นายระเวง อยู่แย้ม

  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี0.02s. 0.50MB