เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป3039 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี 35630 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี 8956 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น20017 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB