เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE1221 พ.ย. 62
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 1185 พ.ย. 62
"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"3031 ต.ค. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว1923 ต.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร1513 ต.ค. 62
กรมกิจการเด็กและเยาวชน7825 ก.ย. 62
โครงการ STOP TEEN MOM (ป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น)6223 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 73618 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี4731 ส.ค. 62
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีระบบประปาหมู่บ้านและบัญชีออมทรัพย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี2628 ส.ค. 62
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจร 2127 ส.ค. 62
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"2626 ส.ค. 62
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 3012 ส.ค. 62
อาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 6225 ส.ค. 62
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสา ทำความสะอาดวัดเชิงคีรี และวัดขุนนาวัง2031 ก.ค. 62
วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2528 ก.ค. 62
กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล1728 ก.ค. 62
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ1426 ก.ค. 62
โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่5812 ก.ค. 62
กิจกรรมงานสักการะพระแม่ย่า และงานประเพณีของดีคีรีมาศ ประจำปี 2562 2411 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB