เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ ITAS9615 มิ.ย. 63
เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสัญจร หมู่ 6 บ้านมะขามเอน 910 มิ.ย. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 5 2826 พ.ค. 63
การแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 5726 พ.ค. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจร หมู่ 5 บ้านโว้งบ่อ822 พ.ค. 63
“วันสตรีไทย” ประจำปี 256211117 เม.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งอำเภอคีรีมาศ ณ สระน้ำผุด หมู่ที่ 5 บ้านโว้งบ่อ10910 เม.ย. 63
เงินเบี้ยยังชีพ719 เม.ย. 63
กิจกรรม Big cleaning day วัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลนาชิงคีรี1468 เม.ย. 63
กิจกรรม Big cleaning day องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี1103 เม.ย. 63
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)10031 มี.ค. 63
ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 ห้ามทำ ให้ทำ ควรทำ2226 มี.ค. 63
มาตราการเร่งด่วนในการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ฉบับที่ 2)5824 มี.ค. 63
โครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา201913523 มี.ค. 63
ชาวนาเชิงคีรีร่วมใจ "ต้านภัยไข้เลือดออก"8223 มี.ค. 63
มาตราการเร่งด่วนในการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 196419 มี.ค. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 41034 มี.ค. 63
เบี้ยเด็กแรกเกิด3719 ก.พ. 63
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเชิงคีรี15017 ก.พ. 63
โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก7614 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB