นายบุญส่ง ชำนาญเสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
061-684-9357

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 16,797 คน

ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
30 พ.ย. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี  แชร์  
6 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี  แชร์  
17 ส.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา