***ข่าวประชาสัมพันธ์***
เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสัญจร หมู่ 6 บ้านมะขามเอน ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน2563 เวลา 13.00 น.