นายบุญส่ง ชำนาญเสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
061-684-9357

ออนไลน์ 142 คน

เยี่ยมชม 16,752 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 เม.ย. 64โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว แชร์  
29 มี.ค. 64ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ITAS แชร์  
15 ม.ค. 64แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แชร์  
4 ม.ค. 64ประกาศ เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี แชร์  
20 ส.ค. 63โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบลนาเชิงคีรีสัมพันธ์ ประจำปี 2563 แชร์  
10 มิ.ย. 63เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสัญจร หมู่ 6 บ้านมะขามเอน  แชร์  
31 มี.ค. 63มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แชร์  
26 มี.ค. 63ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 ห้ามทำ ให้ทำ ควรทำ แชร์  
24 มี.ค. 63มาตราการเร่งด่วนในการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ฉบับที่ 2) แชร์  
19 มี.ค. 63มาตราการเร่งด่วนในการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 แชร์  
19 ก.พ. 63เบี้ยเด็กแรกเกิด แชร์  
14 ก.พ. 63เบี้ยเด็กแรกเกิด แชร์  
6 ก.พ. 63อุทยานแห่งชาติรามคำแหงปิดแหล่งท่องเที่ยวยอดเขาหลวงและน้ำตกสายรุ้ง แชร์  
1 ก.พ. 63พบเห็นไฟไหม้ป่า หรือไฟไหม้ในพื้นที่โล่งต่างๆ สามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
1 ก.พ. 63อุทยานแห่งชาติรามคำแหงปิดแหล่งท่องเที่ยวยอดเขาหลวงและน้ำตกสายรุ้ง  แชร์  
31 ม.ค. 63เขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด แชร์  
26 ก.ค. 62ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ แชร์  
2 พ.ค. 62ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 แชร์  
9 เม.ย. 62ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 แชร์  
13 ก.พ. 62ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและเลือกตั้งล่วงหน้า  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา