เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศแหล่งท่องเที่ยวบริเวณทุ่งแห่นาค

แชร์

                           วันที่ 30 ก.ย. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีร่วมกับ อพท.4 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลนาเชิงคีรี โรงเรียนในเขตพื้นที่ ทั้ง 4 แห่ง และประชาชนในเขตตำบลนาเชิงคีรีเข้าร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศแหล่งท่องเที่ยวบริเวณทุ่งแห่นาค หมู่ 9 บ้านเกลียวทอง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB