เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน(การละเล่นกลองยาว)

แชร์

                               วันที่ 15 ก.ย. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี จัดโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน(การละเล่นกลองยาว) ให้กับเด็กๆและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.75MB