เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

แชร์

                               วันอังคารที่ 15 ก.ย 2563 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ร่วมกับอำเภอคีรีมาศ รพ.สต.ในเขตพื้นที่ตำบลนาเชิงคีรี ทั้ง 2 แห่ง กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาเชิงคีรี ทั้ง 4 แห่ง จัดกิจกรรมการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกดำเนินการประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว รถประชาสัมพันธ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เก็บขยะ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายครอบคลุมบ้าน วัด ศพด โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาเชิงคีรี


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB