เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

                       วันที่ 25 ส.ค. 63 จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB