เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

แชร์

                        วันที่ 7-9 ก.ย. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลทุ่งหลวงร่วมกับ อบต.ศรีคีรี อบต.บ้านป้อม และ อบตนาเชิงคีรี ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมอำเภอคีรีมาศ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB