เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ ITAS

แชร์

                              ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ ITAS


                            ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ สำหรับประชาชนทั่วไป นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มารับบริการหรือมาติดต่อราชการต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ ITAS ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี และใช้เป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมความโปร่งใส

                                  ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น

                                   กรุณาตอบแบบประเมินตามลิ้งด้านล่าง โดยใส่หมายเลขบัตรประจำประชาชน 13 หลัก ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/q38uxi

*หมายเหตุ  : ระบบจะเปิดให้ทำการตอบแบบประเมิน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB