เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 5

แชร์

                                  วันที่ 26 พ.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 5 หลักสูตร การทำอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพทำมือ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโว้งบ่อ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB