เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

“วันสตรีไทย” ประจำปี 2562

แชร์

***ข่าวประชาสัมพันธ์***


ด้วยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา
ในการจัดงานนี้ มีกิจกรรมคัดเลือกสตรีไทยทั่วประเทศ ซึ่งมีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของบุคคล ชุมชนและสังคมในภาพรวม จึงให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2562 จังหวัดละ 1 คน ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดได้ตาม link
https://drive.google.com/file/d/1NayDwAGUSMIHPlntJOYyEKKRDiR-Tjsm/view
https://drive.google.com/file/d/1MEVdIr9wmhTqvIxArNbuHSFbCaBC6XSd/view
***สามารถส่งหลักฐานใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB