เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ชาวนาเชิงคีรีร่วมใจ "ต้านภัยไข้เลือดออก"

แชร์

วันที่ 23 มี.ค.63 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีจัดกิจกรรมชาวนาเชิงคีรีร่วมใจ "ต้านภัยไข้เลือดออก"


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB