เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

แชร์

                                                  วันที่ 21 พ.ย. 62 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี จัดอบรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์กาบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB