เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการ STOP TEEN MOM (ป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น)

แชร์

 โครงการ STOP TEEN MOM (ป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น)

                          วันที่ 23 ก.ย. 62 นายบุญส่ง ชำนาญเสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี(ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเชิงคีรี)ี ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเชิงคีรี จัดอบรมโครงการ STOP TEEN MOM (ป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น)มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดย วิทยากรจากโรงพยาบาลคีรีมาศและคณะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB