เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

แชร์

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

                                วันที่ 31 ส.ค. 62 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี เพื่อให้มีช่องทางในการเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี หลักสูตร การทำขนมลูกชุบและขนมปุยฝ้ายขึ้น ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB