เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจร

แชร์

โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจร
วันที่ 5 มิ.ย. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพสัญจ รเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์กา รบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 4 หลักสูตร การทำโดนัทลอนตาล ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเกลียวทอง


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB