เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีระบบประปาหมู่บ้านและบัญชีออมทรัพย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

แชร์

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีระบบประปาหมู่บ้านและบัญชีออมทรัพย์

                                      วันที่ 28 ส.ค. 62 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีระบบประปาหมู่บ้านและบัญชีออมทรัพย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB