เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"

                       วันที่ 26 ส.ค. 62 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอคีรีมาศ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.04s. 0.75MB