วันที่ 17 เม.ย. 64 นายอำเภอคีรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ อสม.และเหล่ากาชาดอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นำถุงยังชีพมอบแก่ผู้ประสบภัยวาตภัยในเขตตำบลนาเชิงคีรี