วันที่12 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ

และประชาชนตำบลนาเชิงคีรี จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย