วันที่ 9 เม.ย. 64 นางธิญาดา มหาพุทธรังสี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำ ขอขมาและขอพรนายบุญส่ง ชำนาญเสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี และคณะผู้บริหาร