วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 19.14 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี นำโดยท่านนายกบุญส่ง ชำนาญเสือ คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลนาเชิงคีรีเข้าร่วมขบวนรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ณ ที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการ  นี้ด้วย