วันที่ 5 มี.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี จัดโครงการชาวนาเชิงคีรีร่วมใจ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี