นายบุญส่ง ชำนาญเสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
061-684-9357

ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 16,796 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มี.ค. 64การซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุและคนพิการในเขตพื้นที่ รายนางวชิรกัญญา อโรคมนตรา หมู่ 7 บ้านนาป่าดำ แชร์  
16 มี.ค. 64โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ คนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี หมู่ 5 บ้านโว้งบ่อ แชร์  
9 มี.ค. 64ประชุมสัญจร ณ ศาลาอเนกค์ประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านน้ำลาด แชร์  
5 มี.ค. 64โครงการชาวนาเชิงคีรีร่วมใจ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
23 ก.พ. 64โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ คนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี หมู่ที่ 4 บ้านขุนนาวัง แชร์  
19 ก.พ. 64โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ประจำปีการศึกษา2564 แชร์  
21 ม.ค. 64อบต.นาเชิงคีรี ร่วมกับ พมจ.สุโขทัย หาแนวทางช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย แชร์  
29 ธ.ค. 63มาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตั้งด่านชุมชนและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 แชร์  
23 ธ.ค. 63โครงการส่งเสริมและอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร ประจำปี 2564 "หลักสูตรการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีคนนาเชิงคีรี" แชร์  
22 ธ.ค. 63โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ คนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 2 แชร์  
16 ธ.ค. 63ประชุมสัญจร เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ณ ศาลาอเนกค์ประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 แชร์  
24 พ.ย. 63โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ คนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี  แชร์  
13 พ.ย. 63การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเชิงคีรี แชร์  
3 พ.ย. 63โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี โดยการเต้นแอโรบิค แชร์  
26 ต.ค. 63โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดี การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่มั่นคง วัฒนาสถาพรสืบไป แชร์  
23 ต.ค. 63วันปิยมหาราช แชร์  
21 ต.ค. 63กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แชร์  
13 ต.ค. 63พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แชร์  
30 ก.ย. 63โครงการปรับปรุงภูมิทัศแหล่งท่องเที่ยวบริเวณทุ่งแห่นาค แชร์  
28 ก.ย. 63วันธงชาติไทย แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 95 รายการ
เปลี่ยนภาษา