เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนดำเนินงาน ประจำปี2561อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี2563 (รอบ 6 เดือน)อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประวัติอำเภอ และตำบลนาเชิงคีรีอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
มาตรการเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
สถิติการให้บริการประชาชนอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2562อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย

ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB