นายบุญส่ง ชำนาญเสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
061-684-9357

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 16,792 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายบุญส่ง ชำนาญเสือ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

  0616849357

 • นายสุเทพ กลิ่นทุ่ง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

  0810405619

 • นายวินัย ทองทุ่ง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

  0877381447

 • นายระเวง อยู่แย้ม

  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

  0872115151

เปลี่ยนภาษา