นายบุญส่ง ชำนาญเสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
061-684-9357

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 16,720 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

  • ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
  • โทรศัพท์ 0-5501-9676, 0-5501-0310 โทรสาร 0-5501-9676, 0-5501-0310
    อีเมล์ nachungkhiri@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา