เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
**ข่าวประชาสัมพันธ์** กำหนดรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดเดือน ตุลาคม 2562334 ต.ค. 62
กรมกิจการเด็กและเยาวชน4825 ก.ย. 62
โครงการ STOP TEEN MOM (ป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น)3023 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 71018 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี831 ส.ค. 62
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีระบบประปาหมู่บ้านและบัญชีออมทรัพย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี1028 ส.ค. 62
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจร 1027 ส.ค. 62
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"1026 ส.ค. 62
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 812 ส.ค. 62
อาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 6115 ส.ค. 62
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสา ทำความสะอาดวัดเชิงคีรี และวัดขุนนาวัง931 ก.ค. 62
วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1028 ก.ค. 62
กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล828 ก.ค. 62
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ826 ก.ค. 62
โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่2112 ก.ค. 62
กิจกรรมงานสักการะพระแม่ย่า และงานประเพณีของดีคีรีมาศ ประจำปี 2562 1111 มิ.ย. 62
งานสักการะพระแม่ย่า และงานประเพณีของดีคีรีมาศ ประจำปี 25621511 มิ.ย. 62
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแล หมู่ที่ 8 บ้านน้ำลาด1211 มิ.ย. 62
โครงการ 1 อำเภอ1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 25621211 มิ.ย. 62
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 25621111 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB